Η ομάδα του pttlgr και του lensviewgr ανακοινώνουν τον διαγωνισμό φωτογραφίας Τα ‘Εθιμα μας.

Ο δεύτερος μεγάλος μας διαγωνισμός είναι ανοιχτός για όλους τους φωτογράφους, ερασιτέχνες και επαγγελματίες και σας καλεί να μας δείξετε τις καλύτερες φωτογραφίες σας από εκδηλώσεις εθίμων σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Μπορείτε να συμμετάσχετε με μέχρι 3 εικόνες.

Το θέμα μας είναι έθιμα στην Ελλάδα που διατηρούνται και αναβιώνουν κάθε χρόνο.

You are not logged in. Only registered users can participate in the contest. Please log in or sign up to continue!
Είσοδος
Εγγραφή

Όροι & Προϋποθέσεις

Γενικοί όροι

 1. Από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εξαιρούνται οι ιδιοκτήτες και τα μέλη του LensView, του PTTL, τα μέλη της κριτικής επιτροπής, οι σύζυγοι τους καθώς και οι συγγενείς τους, Α’ και Β’ Βαθμού.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 13 ετών.
 3. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται από τις 21:00 της Δευτέρας, 20 Ιανουαρίου 2020 μέχρι τη Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 και ώρα 23:59.
 4. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις του διαγωνισμού, εάν κριθεί αναγκαίο. Κάθε τροποποίηση θα αποτελεί τμήμα των παρόντων όρων και θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση με οποιαδήποτε τροποποίηση γίνεται.
 5. Ο φωτογράφος που συμμετέχει στον διαγωνισμό αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις φωτογραφίες με τις οποίες συμμετέχει. Η συμμετοχή του στον διαγωνισμό σημαίνει ότι οι φωτογραφίες έχουν δημιουργηθεί από τον ίδιο και ότι δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων αλλά και ότι ο φωτογράφος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε αξίωση τρίτου. Σε περίπτωση της ύπαρξης φυσικών προσώπων σε μία φωτογραφία, ο φωτογράφος θα πρέπει να έχει στην κατοχή του έγγραφη άδεια του προσώπου αυτού για αποστολή της φωτογραφίας στον διαγωνισμό.
 6. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται με την ευθύνη του φωτογράφου, το LensView και οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποιος αντιγράψει με οποιοδήποτε τρόπο κάποια φωτογραφία και την χρησιμοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο.
 7. Ο φωτογράφος που συμμετέχει συμφωνεί ότι, εάν η φωτογραφία του επιλεχτεί στις τελικές φωτογραφίες, επιτρέπει την χρήση του ονόματός του για σκοπούς διαφήμισης, προώθησης και δημοσιότητας του Διαγωνισμού ή / και της Έκθεσης, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.
 8. Οι φωτογραφίες του διαγωνισμού μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε Έκθεση Φωτογραφίας που θα διοργανωθεί μετά τη λήξη του διαγωνισμού, να εκτεθούν online στο LensView και το pttlgr και στα κοινωνικά τους δίκτυα, ΠΑΝΤΑ με την προβολή του ονόματος του φωτογράφου.
 9. Ο φωτογράφος που συμμετέχει αναγνωρίζει ότι η συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν παρέχει κανενός είδους δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαγωνισμό ή το LensView και συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί το όνομα και το λογότυπο του site ή να κάνει οποιαδήποτε δημόσια δήλωση σχετικά με αυτό χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των ιδιοκτητών.
 10. Ο φωτογράφος μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε φωτογραφία έχει δημιουργήσει η οποία δεν έχει βραβευτεί σε οποιοδήποτε άλλο διαγωνισμό πριν την 1η Ιανουαρίου 2020.
 11. Υποβάλλοντας συμμετοχή, ο κάθε συμμετέχων συμφωνεί με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις και ότι ευθύνεται έναντι των διοργανωτών για τυχόν ζημιές ή απώλειες που θα προκληθούν από την παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων.
 12. Τα προσωπικά δεδομένα των φωτογράφων που συμμετέχουν στον διαγωνισμό και κάνουν την εγγραφή τους στο LensView θα υποστούν επεξεργασία σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.
 13. Οι φωτογράφοι που συμμετέχουν στον διαγωνισμό μπορούν να επικοινωνήσουν με το LensView ανά πάσα στιγμή για να ενημερώσουν τα στοιχεία τους ή / και τις προτιμήσεις τους σχετικά με την επιτρεπόμενη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων.

Προδιαγραφές φωτογραφίας

 1. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό μπορεί να γίνει μόνο σε ψηφιακή μόρφή, αν και η αρχική φωτογραφία δεν χρειάζεται να έχει γίνει μόνο με ψηφιακή φωτογραφική κάμερα. Γίνονται αποδεκτές και σκαναρισμένες φωτογραφίες από φιλμ ή slides.
 2. Κάθε φωτογράφος μπορεί να συμμετάσχει με μέχρι 3 φωτογραφίες.
 3. Η φωτογραφία που θα αποσταλεί ως συμμετοχή θα πρέπει να είναι στη μορφή JPEG, να έχει ανάλυση 1920 pixels στη μεγαλύτερη πλευρά, χρωματικό προφίλ sRGB και το συνολικό της μέγεθος να μην υπερβαίνει τα 2MB.
 4. Η φωτογραφία δεν πρέπει να έχει βινιέτα, υπογραφή, υδατογράφημα, πλαίσιο, κείμενο.
 5. Η λήψη της φωτογραφίας θα πρέπει να έχει γίνει μετά την 1 Σεπτεμβρίου του 2019.
 6. Ο φωτογράφος που συμμετέχει στον διαγωνισμό θα πρέπει να έχει στην κατοχή του το αρχικό RAW αρχείο της φωτογραφίας (ή αρνητικό του φιλμ), το οποίο θα ζητηθεί για έλεγχο σε περίπτωση επιλογής στους φιναλίστ του διαγωνισμού. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από οποιονδήποτε συμμετέχοντα μία σειρά αρχικών αρχείων «πριν» και «μετά» από την φωτογραφία συμμετοχής, για επαλήθευση της ακεραιότητας της.
 7. Η ψηφιακή επεξεργασία των φωτογραφιών που επιτρέπεται είναι:
  – τονική επεξεργασία των χρωμάτων (tone)
  – επεξεργασία της αντίθεσης (contrast)
  – burning και dodging
  – περικοπή της φωτογραφίας (crop, όχι πάνω από το 80%)
  – αύξηση της οξύτητας (sharpening)
  – μείωση του ψηφιακού θορύβου (noise reduction)
  – καθαρισμός της φωτογραφίας (π.χ. απομάκρυνση σκόνης αισθητήρα ή γρατζουνιών σε φιλμ/ σαρώσεις, αφαίρεση χρωματικής εκτροπής)
 8. Δεν επιτρέπονται οι ακόλουθες ψηφιακές προσαρμογές
  – προσθήκη, μετακίνηση ή αφαίρεση αντικειμένων
  – αλλαγή ουρανού, ημερήσιου ή νυχτερινού
  – απομάκρυνση σκουπιδιών, χαλασμάτων κτλ
  – χρήση του εργαλείου brush για διορθώσεις με τη μέθοδο της ζωγραφικής
 9. Κάθε φωτογραφία πρέπει να έχει τα εξής στοιχεία:
  – περιγραφή
  – τοποθεσία λήψης
  – όλα τα EXIF στοιχεία της λήψης
 10. Ο φωτογράφος δεν πρέπει να έχει το ονοματεπώνυνο του στα metadata της φωτογραφίας ή στο όνομα του αρχείου.

Επιλογή νικητή – Βραβείο

 1. Ηεπιλογή του νικητή του διαγωνισμού, Τα έθιμα μας θα γίνει από την κριτική επιτροπή.
 2. O μεγάλος νικητής του διαγωνισμού θα κερδίσει το λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών της Skylum, Luminar 4.

3.Το βραβείο του νικητή είναι μη μεταβιβάσιμο και δεν μπορεί να ζητηθεί από τον νικητή να αλλάξει με οτιδήποτε άλλο αντικείμενο ή χρήματα.

Η επιτροπή

Η επιτροπή επιλογής των φιναλίστ και του τελικού νικητή είναι τριμελής και αποτελείται από επαγγελματίες φωτογράφους:

 • Γιώργος Τσάφος – Eπαγγελματίας φωτογράφος και Canon Photographer 
 • Βασίλης Δημάκης – Eπαγγελματίας φωτογράφος, συντάκτης του pttlgr και παρουσιαστής της YouTube εκπομπής Angle of View
 • Βάιος Βήτος – Eπαγγελματίας φωτογράφος, δημιουργός και αρχισυντάκτης του pttlgr, παρουσιαστής της YouTube εκπομπής Angle of View